Avís legal

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva i única responsabilitat.

La present pàgina web, http://www.biocom.ad, és propietat de la societat mercantil andorrana BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L. i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos que ofereix dita societat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i l'ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i l'ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les referides condicions incloses en aquest Avís Legal.

Els usuaris es comprometen a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la societat BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L. puguin posar a la seva disposició, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Les dades que els usuaris facilitin lliurement i voluntàriament a la societat BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L., tal i com noms, dates de naixement, domicilis, números de telèfon, correus electrònics, i qualsevol altres dades personals, seran tractades d'acord amb l'establert a la Llei del Principat d'Andorra 15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

La societat BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. La societat BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L. es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de la societat BIOCOM Biologia i Comunicació, SL o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

Els usuaris responen dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la societat BIOCOM Biologia i Comunicació, S.L. pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queden sotmesos per aquest Avís Legal.
Av. Príncep Benlloch, 66-72, despatx 403 - Andorra la Vella - Andorra  Tel. (376) 334 545                 Avís legal